Om oss

Kildes Jobbstrekk har kontorer i ti byer. Her er en oversikt over hvem som strekker på våre kontorer rundt om i landet.

 

Jobbstrekken Oslo

Mette Kjær Enger :

Mette Kjær Enger

Utdannet ved Den Norske Balletthøyskole i Oslo og Studio Harmonic i Paris. Hun har bakgrunn som ballettpedagog og har arbeidet ved flere ballettskoler i Oslo. Mette har drevet Kilde siden 2001 og har god erfaring med å forebygge belastningsskader i næringslivet.

 


Kontakt:
M: 906 85 217
E-post: mette@jobbstrekken.no

Hilde Sandstad :

Hilde Sandstad

Utdannet ved Den Norske Balletthøyskole i Oslo, har også bakgrunn som ballettpedagog og har arbeidet ved flere ballettskoler i Trondheim, Arendal og Oslo. Hun har i tillegg bred erfaring innen treningsbransjen, både som gruppetreningskoordinator og som instruktør. Hilde startet i Kilde i 2003 og driver selskapet sammen med Mette.

 

Kontakt:
M: 924 24 372
E-post: hilde@jobbstrekken.no

Katrine Lorentzen Epland :

Katrine Lorentzen Epland

Katrine er utdannet fra Den Norske Balletthøyskole. Hun er ansatt på fulltid i Kilde AS, hvor hun  jobber som koordinator og drifter avdelingene i Bergen og Tromsø. Ved siden av underviser hun på Norske Ballettinstitutt.  Akkurat nå har Katrine mammapermisjon, men er tilbake igjen høsten 2018.

Kontakt
M: 91129279
Epost: katrine@jobbstrekken.no

Birgit Wibe :

Birgit Wibe

Utdannet fra Idrettshøgskolen ved NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag der hun tok fysioterapiutdanning, samt ved Akupunkturhøgskolen i Oslo. Har jobbet med Jobbstrekken siden 2004. Birgit jobber med intern-kursing, oppfølging av kunder med plager, samt utvikling av øvelser.

Anette Teveldal :

Anette Teveldal

Utdannet ved Den Norske Balletthøyskolen i Oslo med jazz som hovedfag. Anette har jobbet for Jobbstrekken siden 2011, og fra januar 2018 er hun inne i en 50% stilling som koordinator for alle instruktørene. Hun underviser også i dans ved West End Studios i Oslo.

Kontakt
M: 98681135
Epost: anette@jobbstrekken.no

Malene Sørlie :

Malene Sørlie

Malene er utdannet ved Den Norske Balletthøyskole. Hun har jobbet som danser og pedagog på forskjellige scener og skoler rundt om i landet. Hun underviser for tiden i jazzdans ved Norges Dansehøyskole og Oslo Kulturskole, og tar utdanning som Gestaltterapeut. I Jobbstrekken jobber hun med strekk, salg og administrasjon på hovedkontoret i Oslo, samt at hun har ansvaret for avdelingene i Bergen og Stavanger.  

Kontakt
M: 92637165
Epost: malene@jobbstrekken.no

Elise Rougnø :

Elise Rougnø

Utdannet fra Bårdar Akademiet og Bårdar International. Har en bachelorgrad i musikkteater fra Musikkteaterhøyskolen. Jobber som frilans danser/musikalartist og underviser ved Norsk Ballettinstitutt. Hun har jobbet med Jobbstrekken siden januar 2017. 
Frida Skinner :

Frida Skinner

Frida er utdannet som musikalartist ved London Studio Centre i London 2015, og har jobbet frilans som skuespiller og danser i Norge siden. Hun har medvirket i både film- og tv produksjoner, samt gjort flere danseoppdrag i Norge. Hun jobber også som dansepedagog, i tillegg til Jobbstrekken, som hun har vært ansatt i siden Februar 2016.

Elisabeth Oterholt Peersen :

Elisabeth Oterholt Peersen

Elisabeth var ferdig utdannet ved Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) i 2016. Hun startet å jobbe i Jobbstrekken høsten 2016. Ved siden av dette er hun dansepedagog på Dancespace og holder kulturskoletimen for 2.klassinger på diverse skoler i Rælingen kommune. Hun jobber også frilans, og er danser i Quick Style Kompani.

Caroline Navestad :

Caroline Navestad

Caroline er tdannet jazz/moderne danser ved Balettakademien i Stockholm (2015), og jobber nå som frilans danser i Oslo. Hun har medvirket som danser og skuespiller i oppsettinger ved b.l a. Katuaq Kulturhus på Grønland og Oslo Nye Hovedscenen, samt gjort reklameoppdrag. 
Ved siden av frilanslivet jobber hun som personal på Oslo Nye Teater og i jobbstrekken, som hun har vært ansatt i siden November 2017. 
Solveig Marie Husevåg :

Solveig Marie Husevåg

Solveig er utdannet danser og pedagog fra Norges Dansehøyskole. Hun har jobbet hos oss siden høsten 2017, og strekker bl.a hos NRK og Handelsbanken hver uke. I tillegg er hun pedagog ved Lillehammer dansesenter, der hun underviser elever i aldersspennet 7 til 77 (!) år!

Linn Camilla Fjelleng Hansen :

Linn Camilla Fjelleng Hansen

Linn Camilla er utdannet ved Norges Dansehøyskole med moderne- og samtidsdans som hovedfag (2017). Hun startet i Jobbstrekken i juni 2017, og jobber ellers som frilans danser og pedagog i Oslo. 

Sofie Westvik :

Sofie Westvik

Sofie Westvik kommer fra Tromsø og har en bachelor i Moderne- og samtidsdans med pedagogikk fra Norges Dansehøyskole. Hun har vært fast instruktør for Jobbstrekken siden høsten 2017. I tillegg til Jobbstrekken er hun dansepedagog på Lysejordet AKS og jobber som frilans danser. 

Madeleine Skarpnes :

Madeleine Skarpnes

Madeleine er utdannet teaterpedagog ved HIOA med en Bachelor i Drama og teater-kommunikasjon og et år med PPU. Hun har jobbet i Jobbstrekken siden 2015, og
underviser også ved West End Studios og Den Norske Ballettskole i Oslo.

Rebekka Nerhovde :

Rebekka Nerhovde

I tillegg til jobbstrekken jobber Rebekka som dansepedagog på Jump dansestudio i Bærum og som yogalærer for yogastudioet "Yoga Ki".  For tiden er hun å se som skuespiller i forestillingen "Karius & Baktus" i regi av ASK SceneKunst.

Siren Hermansen :

Siren Hermansen

Siren ble ferdigutdannet danser og dansepedagog, med fordypning jazzdans, ved Norges Dansehøyskole våren 2014. Hun har også studert dans og musikalteater ved l'Académie Internationale de la Danse i Paris høsten 2010. Siren startet som intruktør for Jobbstrekken høsten 2014 og er i januar 2018 vikar hos oss.

Sophie Madeleine Volmert Urdal :

Sophie Madeleine Volmert Urdal

Madeleine gikk ut fra Norges Dansehøyskole våren 2013, der hun tok en bachelor med fordypning i moderne og samtidsdans. I tillegg studerer hun nå master i både dansevitenskap (NTNU) og pedagogikk (UiO). Hun startet som instruktør hos Jobbstrekken høsten 2013, og har undervist ved Studio Dynamica siden høsten 2011.

Camilla Evensen :

Camilla Evensen

Utdannet fra HiA og Den Norske Balletthøyskole. Camilla har jobbet med Jobbstrekken siden 2007 og underviser også i dans ved Rælingen Kulturskole og Den Norske Ballettskole. Camilla er supervikar hos jobbstrekken i Oslo.

Jobbstrekken Bergen

Iselin Mork :

Iselin Mork

Iselin er utdannet danser fra Bårdar Akademiet og har undervist i dans i en årrekke ved Åsane Ballettskole. Hun har videreutdannet seg til skuespiller i Roma, Italia, og har også studier i italiensk og kunsthistorie bak seg. 
I tillegg til Jobbstrekken, frilanser hun som skuespiller og underviser i yoga.

Jobbstrekken Trondheim 

Kine Kvarme Tørring :

Kine Kvarme Tørring

Kine har bachelorgrad fra Den Norske Balletthøyskole, og studerer master i barnekultur og kunstpedagogikk. Hun jobber i jobbstrekkens avdeling i Trondheim. I tillegg jobber hun som danser og koreograf, og er nå inne som lærer på Inderøy Videregående skole (musikk, dans, drama).

Emilie Fløisand Moen :

Emilie Fløisand Moen

Emilie har studert på Spin Off forstudium i dans, og Balettakademien i Stockholm. Hun underviser nå som pedagog på Lets Dance i Trondheim og freelancer som danser.

Hanne Konstad Aalberg :

Hanne Konstad Aalberg

Hanne er utdannet fra Norges Dansehøyskole med jazz fordypning (2014), og har master i kunstfagsdidaktikk. Hun jobber frilans som danser og koreograf, og som dansepedagog ved Kulturskolen i Stjørdal. Hun startet som instruktør for jobbstrekken høsten 2014, og holder til i Trondheim. 

Jobbstrekken Tromsø

Hanna Tjelmeland Fause :

Hanna Tjelmeland Fause

Hanna er utdannet ved Den Norske Balletthøyskolen i Oslo med jazz som hovedfag. Hun startet i Jobbstrekken som vikar våren 2013, og ble fast instruktør høsten 2013. Hun jobber også som dansepedagog hos Tromsø kulturskole, og er frilans danser.

 

Kontakt 
M: 928 36 299
E-post: hanna@jobbstrekken.no

Linn Anna Eriksen :

Linn Anna Eriksen

Linn Anna Eriksen er utdannet fra Den Norske Ballethøyskolen og Bårdar, og har jobbet for   jobbstrekken siden 2014.  Linn Anna jobber også som pedagog hos Salsademika og Dansademika i Tromsø.

Jobbstrekken i Steinkjer

Guro Gulstad :

Guro Gulstad

Guro er utdannet ved Skolen for Samtidsdans og startet hos oss i januar 2015. Hun jobber som vikar på Jobbstrekken i Steinkjer nå.
Hun jobber for Dans i Nord-Trøndelag og har også jobbet for Inderøy Videregående Skole.

Mari Angell-Petersen Grønnesby :

Mari Angell-Petersen Grønnesby

Mari er utdannet ved Norges Dansehøyskole (2014). Hun var med og startet Dansekollektivet og dansekompaniet Kvinns. I tillegg underviser hun i dans ved Steinkjer Kulturskole og er sertifisert lærer i ContaKids.