Hvorfor Jobbstrekken?

Forskning på fysisk aktivitet viser blant annet at 40 % av befolkningen er i for lite fysisk aktivitet. Det viser seg at trening to ganger per uke á 30 minutter vil ha en betydelig positiv helseeffekt.

Kildes bevegelsessystem vil over tid utvilsomt ha positive effekter på de ansattes fysiske og mentale helse. Dette vil i første omgang være til fordel for de ansatte, men vil i like stor grad være til fordel for deres bedrift. Sunne og friske ansatte vil ha en rekke positive effekter:

Figur

Kilde har en særegen kompetanse innen bevegelse og avspenning og har lang erfaring med forebygging av belastningsskader. Vårt bevegelsessystem er et effektivt tiltak i henhold til målsettingen om lavere sykefravær og bedre trivsel hos de ansatte.