Hva er Jobbstrekken?

Jobbstrekken arrangeres av firmaet Kilde som har kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Steinkjær og Tromsø. Kilde er drevet av Mette Kjær Enger og Hilde Sandstad og ble startet opp i 2001.

Kildes Jobbstrekk er gode øvelser for skuldre, nakke, rygg og armer. Øvelsene er utarbeidet i samarbeid med fysioterapeut og undervises av faste og godt utdannede dansepedagoger med bred erfaring i å formidle fysisk aktivitet og gjøre det på en slik måte at alle kan delta og føle seg vel.

Øvelsene er utarbeidet og utprøvd over flere år og retter seg direkte mot de musklene som er under størst belastning i ulike arbeidssituasjoner. Vi arbeider for å styrke og strekke disse musklene for å opprettholde smidighet i muskler og bevegelighet i ledd.

En økt tar 10-15 minutter og gjøres i grupper til nøye utvalgt musikk!

Vi har klare målsettinger med våre bevegelsessystemer. Et av våre mål er at fysisk aktivitet skal bli en naturlig del av arbeidshverdagen, noe som er nødvendig for å kompensere for det stillesittende samfunnet vi lever i.

Kildes bevegelsessystem går ut på å gi tilpasset trening for de ansatte. Tanken er at treningen skal gi størst mulig effekt for den enkelte gruppe arbeidstakere. Strekken gjennomføres på arbeidsplassen. Dette sikrer at de ansatte faktisk gjennomfører treningen (I motsetning til ”løfter” om trening utenfor arbeidsplassen og arbeidstiden).

Vi er opptatt av at det er høy kvalitet på våre tjenester. For å sikre dette har vår fysioterapeut jevnlig kursing av våre pedagoger for å sørge for at alle har oppdaterte kunnskaper om anatomi og formidling av dette på en ikke-teknisk måte.

Her kan du se en liten videosnutt som viser hvordan Jobbstrekken foregår: