COVID-19

På kontoret følger vi nøye med på Folkehelseinstituttets anbefalinger angående covid-19, og gjør de nødvendige tiltakene som kreves. Vi er opptatt av å forebygge smitte, og tar anbefalinger fra FHI kontinuerlig.