Nei til sitting, ja til strekking!

Helsedirektoratet har lagt frem nye norske anbefalinger om kosthold, ernæring, fysisk aktivitet og sittestilling.De vektlegger at det nå både nasjonalt og internasjonalt legges vekt på den store, selvstendige helserisikofaktoren: sittestilling.

Vi som er ute på norske arbeidsplasser hver eneste dag, ser jo også at det er mange som sliter med belastningsskader som følge av vonde sitte- og arbeidsstillinger.

Men det hjelper med en liten strekk! Med Jobbstrekken kommer du deg opp at den farlige sittestillingen, du får en pause, får strekt ut stive og vonde muskler, og det er atpåtil gøy!

Kjenner du noen som har en særlig giftig sittestilling? Gi de en gratis Jobbstrekk, vi spanderer!

Vil du lese mer om hva helsedirektoratet mener om kosthold, fysisk aktivitet og ernæring? Du kan lese hele artikkelen her🙂